Logo2015 pms Gif 250

 

Doorzoek de website ...

 

news archive title

hou mij op de hoogte

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

De belangrijkste vernieuwingen voor de particuliere pleziervaarder (toelichting 7/11/2018)

In 2019 gaat de nieuwe wetgeving van kracht. Er worden overgangsbepalingen voorzien zodat u de nodige tijd heeft zich aan te passen aan de nieuwe regels.

REGISTRATIE
Er komt een unieke registratiebrief in plaats van een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren. De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …
Er komen ook nieuwe vereisten betreffende de band met België.
De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.
De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.
Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.

UITRUSTING

Lees meer: De belangrijkste vernieuwingen voor de particuliere pleziervaarder 

Inschrijven op het Belgisch examen Algemeen of Beperkt stuurbrevet

inschrijven examn Belgisch stuurbrevetDe FOD Mobiliteit organiseert, in samenwerking met erkende federaties, examens voor het Algemeen of Beperkt stuurbrevet, in door de overheid ingerichte examencentra. ( Oostende , Antwerpen , Brussel ).
De meerkeuze vragen worden op de computers van het examencentrum beantwoord. Het resultaat wordt u onmiddellijk medegedeeld.
Om in te schrijven op het examen moet u beroep doen op een representatieve organisaties zoals Nautibel.
Inschrijven moet minstens 10 werkdagen vóór de examendatum.
Voor meer details over de nieuwe examenprocedure  klik hier
Nog een belangrijk detail : Er worden geen strafpunten meer afgetrokken voor een fout antwoord.

Een opleiding volgen is niet verplicht, maar het verhoogt aanzienlijk jouw kansen op slagen. 
Voor het stuurbrevet organiseren we een snelcursus van één dag.

inschrijven examen stuurbrevet

Gebruik van VHF Marifoon

Marifoon certificaat opleidingPersonen die een VHF marifoon wensen te gebruiken, moeten over een operator certificaat beschikken.
Het VHF Marifoon operator certificaat kan men bekomen na het slagen van een examen bij het BIPT .

Een marifoon opleiding volgen is niet verplicht maar verhoogt aanzienlijk jouw kansen op slagen.

Voor het het examen SRC (Short Range Certificate) is een opleiding wel verplicht.

Informatie om te mogen deelnemen aan het BIPT examen.

 Een VHF marifoon aan boord hebben

marifoon vergunning aanvraagOm een VHF marifoon (vast of draagbaar) te mogen bezitten aan boord van een schip moet men over een vergunning beschikken.

Voor schepen met een Belgische vlaggenbrief wordt deze afgeleverd door het BIPT .

Aanvraagformulier BIPT marifoon vergunning

Om de aanvraag in te dienen moet je geen marifooncertificaat hebben .

ICC - International Certificate of Competence

ICC vaarbewijsHet ICC ( International Certificate of Competence) is bedoeld voor de Belgische pleziervaarders die in het buitenland willen varen.

Het ICC heeft betrekking op verschillende vaargebieden en soorten boten

De vaargebieden zijn onderverdeeld in :

 • binnenwateren
 • kustwateren

Soorten boten zijn :

 • zeilboten en jachten
 • trage en snelle motorjachten

Het Belgische ICC is alleen verkrijgbaar voor houders van een Belgisch Rijksregisternummer.

Naast NAUTIBEL mogen nog negen andere, door de overheid erkende organisaties deze brevetten uitreiken.

Het ICC is voorlopig verkrijgbaar als je in het bezit bent van een Belgisch stuurbrevet, zonder bijkomende examens en blijft levenslang geldig.

De verschillende codes beschrijven de actieradius en het soort vaartuig:

Als je in het bezit bent van een :

 • beperkt stuurbrevet krijg je een ICC motor voor de binnenwateren
 • algemeen stuurbrevet krijg je een ICC motor voor de binnenwateren en kustwateren 
 • jachtman of jachtnavigator  brevet krijg je een ICC motor voor de kustwateren

Wens je een ICC geldig voor zeilboten moet je een verklaring op eer geven van voldoende kennis en ervaring

Codes vermeld op het ICC zijn :

 • I:binnenwateren (stemt overeen met algemeen of beperkt stuurbrevet)
 • C:kustwateren (stemt overeen met algemeen stuurbrevet, of brevet yachtman of brevet yachtnavigator)
 • IC:binnen- en kustwateren (stemt overeen met algemeen stuurbrevet)
 • M:motorjachten
 • S:zeiljachten
 • MS:motor- en zeiljachten

Uw ICC - Internationaal vaarbewijs aanvragen kost 65 euro.

Wat is er nodig?

 •     jouw naam
 •     jouw adres en contactgegevens
 •     een kopie van de Belgische vaarbrevetten die je  bezit: een beperkt of algemeen stuurbrevet, een brevet yachtman, yachtnavigator                en/of een Rijnpatent.

Vragen worden via brevet@nautibel.be snel beantwoord.

Marifoonkanalen

Folder met overizcht van marifoon kanalen van de Belgische kust en Schelde

Overzicht van internationale marifoonkanalen , Belgische kust en Engels kanaal

COMING SOON

 • aanvraagdocument vlaggenbrief
 • vademecum van de pleziervaart
 • Vaarregels in beeld
 • Wijzer op het water
 • Nieuwe brochure "Varen in Vlaanderen"