Logo2015 pms Gif 250

 

Doorzoek de website ...

 

news archive title

hou mij op de hoogte

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Doel:
Het verkrijgen van een voldoende praktische bekwaamheid om veilig en ontspannen te varen.

Bestemd voor:
Beginnende  en ervaren schippers die in de praktijk willen leren varen met motorboten of jachten tussen 30 en 100 voet.

Voorkennis:
Er is geen voorkennis vereist, maar aangezien de meeste motorboten niet voorzien zijn om praktijkopleidingen te geven, verkiezen we dat de kandidaat schipper eerst een basis praktijkopleiding stuurman op onze schoolboot heeft volbracht. Dit echter geen verplichting .

Programma:
Klant kan kiezen tussen een praktijkopleiding op maat of één van de RYA praktijkopleidingen
Bij een opleiding op maat wordt de inhoud van de opleiding in samenspraak met de klant bepaald . Voorbeeld van onderwerpen die aan bod komen:
•    Veilig manoeuvreren met een motorboot of jacht in de haven.
•    Verschil tussen de soorten aandrijvingen
•    Correct aan- en afmeren met wind en stroming.
•    Zijdeling afmeren aan hoger en lager wal.
•    Afmeren in een box.
•    Manoeuvreren in beperkte plaatsen.
•    Omgaan met bemanning.
•    Veiligheid in het algemeen.
•    Controle machinekamer.
•    Man-over-boordmanoeuvre.
•    Een koers berekenen en varen.
•    Een ankermanoeuvre.
•    Touwmanagement.
•    Correct  gebruik van een boeg & hekschroef.
•    Kaartlezen en koersberekening

Opleidingssysteem :
Het RYA (Royal Yachting Association) heeft het beste opleidingssysteem ter wereld en daarom volg ik hun methodiek.

Uitrusting:
De boot moet minimum voorzien van de wettelijke veiligheidsuitrusting. Voor de aanvang van de opleiding wordt dit door de instructeur gecontroleerd.
De boot moet ook over voldoende stootwillen (fenders) beschikken (minstens 4 lange fendres aan beide kanten en 2 bollen aan het achterschip).

Aansprakelijkheid:
Nautionstruct  is een vaarschool die enkel gebruik maak van instructeurs met professionele kwalificaties .  De praktijkopleiding gebeurt normalerwijze op de boot van Nautinstruct, die omnium verzekerd is. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant  kan de praktijkopleiding doorgaan op zijn  boot . In dat geval, dient de klant te voorzien in een verzekering voor zijn boot, met afstand van verhaal t.a.v. Nautinstruct en zijn instructeurs.
Nautinstruct heeft een BA-verzekering voor het geven van opleiding, doch deze verzekering dekt niet de schade aan de boot(en).
De klant ontlast Nautinstruct  en zijn instructeurs van iedere aansprakelijkheid voor fouten en/of schade die niet gedekt is door de BA-verzekering van Nautinstruct, in het bijzonder schade aan de eigen boot van de klant. Deze ontlasting van aansprakelijkheid geldt voor alle soorten fouten van Nautinstruct , navigatiefouten, verkeerd advies, slechte communicatie, zelfs zware fout (zonder dat deze opsomming beperkend is), doch met uitzondering van opzettelijke fout.
Nautinstruct bvba  blijft aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit haar opzettelijke fout.

Waar en wanneer:
De privé praktijkopleidingen worden op afspraak overal in Europa gegeven .
Als de weersomstandigheden het niet toelaten om veilig te varen wordt de praktijkopleiding verzet .

Duur van de opleiding :
Afhankelijk van de voorkennis en bekwaamheid van de beginnende schipper moet men rekenen tussen 2 en 5 dagen  voor een goede  basiskennis.

Aantal deelnemers:
Minimum 2, maximum 4.

Prijs (excl btw) :
 - Werktijd 50 Euro per uur tot max 50 voet  (minimum 8 uur per dag ).
 - Voor schepen boven 50 ft is prijs 1,0 Euro per voet ( Loa )
 - Reis & wachttijd aan 25 Euro per uur
 - Verplaatsing België :  à 0,40 Euro per km.
 - Verplaatsing buitenland: verplaatsing en verblijfskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

Meer info:
Bel 0483/601.608 of mail nautinstruct@gmail.com