In het algemeen kan men de schippers in 4 categorieën verdelen :

kapitein plezierjacht1. Onbewust onbekwaam
Typisch voor een enthousiast beginner
Heeft (nog ) geen idee wat het allemaal inhoudt en de eventuele risico’s die aan het varen verbonden zijn. Typisch voor personen die hun Belgisch stuurbrevet of Jachtman behaald hebben en denken dat ze er zijn .

2. Bewust onbekwaam
Na een paar pogingen realiseert de schipper zich dat er veel meer kennis en vaardigheden komen bij kijken dan verwacht om de zaak onder controle te hebben. Hij/zij beseft dat investeren in praktijkopleidingen een noodzaak is. Helaas haken veel beginners nu af.

3. Bewust bekwaam


De persoon heeft al behoorlijk wat theorie en praktijkopleidingen achter de rug en heeft, onder begeleiding, al wat praktijkervaring opgedaan.
Durft zich nu voorzichtig op de water begeven, neemt berekende risico’s en kan ten volle genieten van het vaargebeuren.

De RYA heeft verschillende niveaus van bekwaamheden :

- RYA competent crew :
Heeft 5 dagen praktijkopleiding gevolgd en kan efficiënt, als bemanningslid , functioneren onder de verantwoordelijkheid van een schipper.
- RYA Dayschipper :
Heeft na de competent crew-opleiding de theorie-opleiding Dayschipper (40uren + examen ) gevolgd en 5 dagen praktijk opleiding RYA Dagschipper. Is bekwaam om als beginnend schipper tijdens de dag te varen langs de kust en in goede omstandigheden (typisch om een boot te charteren).
- RYA Kustschipper :
Heeft na de RYA Dagschipper-opleiding de theorie-opleiding RYA Kustschipper / Yachtmaster (40 uren + examen) gevolgd en 5 dagen praktijk als RYA Kustschipper en is bekwaam om langere afstanden af te leggen in verschillende weersomstandigheden.
- RYA/MCA Yachtmaster coastal/offshore :
Heeft het RYA Kustschipper certificaat behaald en veel ervaring opgedaan. Heeft een praktijkexamen van 12 uren afgelegd met een externe examinator om aan te tonen dat hij/zij de kennis en vaardigheden heeft om professioneel te varen met schepen tot 24m.
- Yachtmaster ocean :
Heeft de 40 uren theoriecursus astronavigatie gevolgd + examen en heeft een oceaantocht achter de rug van minimum 800 mijl – 150 mijl verwijderd van de kust.
Een externe examinator heeft de kandidaat mondeling ondervraagd en goed bevonden.

Onbewust bekwaam
Zeer voorzichtige schipper die beter is dan dat hij/zij beseft en moet gemotiveerd worden om uit zijn/haar comfortzone te treden. Hij/zij lost elk probleem snel op.

Besluit
Wonderen bestaan niet en enkel de schippers die de nodige theorie- en praktijkopleidingen gevolgd hebben, bereiken mits de nodige ervaring een goed niveau van bekwaamheid .

Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com