Logo2015 pms Gif 250

 

Doorzoek de website ...

 

news archive title

hou mij op de hoogte

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

kwaliteitVaarschool Nautinstruct

Mijn vaarschool staat voor kwalitatieve en professionele vaaropleidingen in de pleziervaart en commerciële yachting.

Over een kwaliteitssysteem beschikken zoals een ISO 9001 en Qfor is goed, maar is, helaas, geen waterdichte garantie dat je de service krijgt die je zoekt.

Uit ervaring weet ik dat er geen "externe" controle is op klachten en dat de statistieken gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd.

Mijn  vaarschool geeft een waterdichte garantie van " niet tevreden - geld terug " aan de personen die bij Nautinstruct een privé vaaropleiding boekt en door mij worden opgeleid.

Mission statement

Nautinstruct wil de beste zijn in het leveren van kwaliteitsvolle vaaropleidingen in de jachting (motor en zeil) voor plezier- en commerciële vaart .

Nautinstruct's deontologische code

 • Nautinstruct zal te allen tijde blijk geven van respect, geduld en professionele eerlijkheid t.o.v. zijn leerlingen
 • Ik zal onder alle omstandigheden de vrije keuze van de leerling respecteren
 • Ik neem geen examens af van personen met wie we gelijk welke band hebben
 • Een getuigschrift zal afgeleverd worden op basis van objectieve criteria
 • Ik zal me regelmatig bijscholen en mij op de hoogte stellen van nieuwe reglementeringen en richtlijnen
 • Ik aanvaard geen voordelen waardoor mijn professionele vrijheid in het gedrag zou kunnen komen
 • Ik zal als lesgever en professionele schipper steeds over de vereiste , geldige certificaten en vergunningen beschikken

Niet tevreden, geld terug

Als deelnemer heb je het recht om theorie- en praktijklessen te krijgen die beantwoorden aan jouw verwachtingen, gegeven door bekwame, ervaren en professionele instructeurs, die gebruik maken van up-to-date didactisch lesmateriaal.

Met een kwaliteitsvolle vaaropleiding bedoel ik dat :

 • de opleiding leuk en boeiend moet zijn
 • informatie die wordt verstrekt correct is
 • informatie zinvol en bruikbaar is
 • de lesgever vriendelijk en geduldig is
 • verzorgde up-to-date handboeken

en voor de privé opleidingen die ik geef bij Nautinstruct sta ik hier borg voor .

Als je ervaart dat ik mijn belofte niet nakom mag je elke dag, vóór 12.00 uur de opleiding stopzetten en betaal ik jou de opleiding van de dag integraal terug. Eventueel ter beschilkking gesteld lesmateriaal blijft eigendom van Nautinstruct.