Logo2015 pms Gif 250

 

Doorzoek de website ...

 

news archive title

hou mij op de hoogte

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Hoe veilig ankeren in 4 stappen :

ankerplaats1. Voorbereiding
•    Plaats bepalen op kaart (is de plaats aanbevolen/toegelaten/verboden? )
•    Is de aard van de zeebodem er geschikt om te ankeren?
•    Zijn we er goed beschut tegen wind en stroming?
•    Zijn we er goed beschut tegen golfslag van voorbijvarende schepen?
•    Lengte van de ankerketting berekenen ( > 4 x diepte voor ketting;  > 6 x voor touw)
•    Wat is de evolutie van het getij?  Maximum en minimum waterdiepte uitrekenen voor de lengte van de ankerketting om zeker niet te stranden
•    Wat zijn de weersverwachtingen (verandering van windsterkte en -richting)

•    Draaicirkel (zwaairuimte) controleren t.o.v het  land en andere boten
•    Ankerbol klaarmaken

2. Ankeren
•    Ankerbol hijsen (of ‘s nachts het ankerlicht aanzetten)
•    Controle plaatsbepaling met GNSS en peiling  (info noteren in het logbook)
•    Dieptepeiling doen
•    Bemanningslid op de boeg klaarhebben om het anker klaar te maken en om het te laten zakken
•    Werking ankerlier testen
•    Anker laten  zakken tot boven het waterniveau
•    Boeg in de wind en/of stroming zetten
•    Schip stoppen
•    Anker laten zakken en langzaam achteruit drijven of varen.
•    Houdkracht van het anker controleren met peilingen,  GNSS en diepte
•    Uur en positie in het logbook noteren
•    Observeer elke verandering van wind of stroming en de staat van de zee.
•    In principe moet er altijd iemand aan boord wacht houden

3. Schip verlaten of overnachten
•    Bevestiging van plaatsbepaling.
•    Na 30 minuten controle van plaatsbepaling door GNSS en peilingen (regelmatig herhalen)
•    Ankeralarm op GPS aanzetten.
•    In principe moet er altijd iemand van wacht aan boord blijven.

Top tip :
 Vermijd schade op je ankerlier en storend geluid :
Om de spanning op je ankerlier te ontlasten en het geluid  te verminderen installeer je best een snubberlijn. Dit is een lijn (liefst van nylon)  waarmee je  de ankerketting rechtstreeks verbindt met één of twee klampen op de boeg .
 Ankerboei :
Maak gebruik van een ankerboei om te weten waar je anker ligt  (het is nuttig dat andere schepen ook weten waar je anker ligt)
De lijn verbonden aan de bovenkant  van je  anker kan je ook helpen om  deze te lichten als het vast zit op de bodem.

4.  Ankerplaats verlaten
•    Start de motor
•    Stuur een bemanningslid naar de boeg  en open de kettingbak
•    Zorg ervoor dat er geen spanning op de ankerketting  staat  door langzaam naar het anker te varen totdat de ketting vertikaal is .
•    Verwijder de snubberlijn ( indien van toepassing )
•    Van zodra de ketting vertikaal is haal je de ketting in
•    Geef via handtekens aan de stuurman door wat van hem wordt verlangt
•    Wees voorzichtig als je het anker binnenhaalt
•    Vis de ankerboei op met de bootshaak  (indien van toepassing)
•    Beveilig het anker
•    Verwijder de anker bol

Opgelet :
Bij sommige (zeil-)boten stapelt de ankerketting zich op onder het ankerlier en blokkeert de ingang.  In dat geval moet men de ankerketting  die zich opstapelt regelmatig omduwen met de bootshaak (niet met de hand)

Lees ook ; Wat kan er fout gaan bij het ankeren 

Commentaar of vragen hierover mail ons op nautinstruct@gmail.com