Varen bij slechte zichtbaarheid

Wat te doen bij slechte zichtbaarheid ?

varen in de mistIn het begin van het jaar zien we regelmatig  plotse mist (zeemist)  opkomen.  Deze mist ontstaat door warme, vochtige lucht die condenseert  wanneer  hij  over een koude zee waait  (advectieve mist).
Wat te doen als de mist opkomt (of bij slechte zichtbaarheid door andere meteorologische omstandigheden) :

 •     Reddingsvesten aandoen.
 •     Zijn snelheid  aanpassen.
 •     Navigatielichten aandoen   (en de werking ervan controleren ).
 •     Positie bevestigen,  op kaart plotten en in logboek noteren..

Opgelet : hou er rekening mee dat  GPS en kaartplotter slechts  voor 95% betrouwbaar zijn en dat de informatie steeds met enige vertraging werkt. Hierdoor is het aan te bevelen om de positie te controleren aan de hand van  dieptelijnen en indien mogelijk de dieptelijnen te gebruiken om zijn route verder te zetten. 

 •     Uiteraard moet de radar, indien aanwezig,  ook gebruikt worden als navigatiemiddel en om aanvaringen te voorkomen.
 •     Radarreflector hijsen of actieve radarreflector inschakelen
 •     AIS inschakelen (indien aanwezig)
 •     Waterdichte schotten sluiten (indien van toepassing)
 •     Bemanning aan dek halen voor observatie van geluidsignalen van andere boten, boeien of bakens
 •     Automatische piloot uitschakelen en  handmatig sturen.
 •     Radar enkel laten gebruiken door iemand die  de nodige radaropleiding heeft gevolgd. Radar gebruiken zonder de nodige opleiding kan leiden tot gevaarlijke situaties zie mijn artikel varen in de mist
 •     De VHF marifoon continu  uitluisteren op het juiste kanaal (VTS –Kustwacht of havenfrequenties ).
 •     De  VHF marifoon gebruiken om zijn positie, koers en bestemming door te geven aan de schepen en/of VTS  in de buurt . VHF ook gebruiken om  informatie te vragen (vb bij oversteken van een vaargeul).
 •     Draagbare marifoon aan de stuurstand houden als back up.
 •     Correcte mistsignalen geven ( minimum om de 2 minuten ).
 •     Zo vlug mogelijk wegvaren uit de scheepvaartroutes en ondiep water opzoeken.
 •     In een vaargeul zoveel  mogelijk  stuurboord wal houden.
 •     Eventueel voor anker gaan ( uiteraard buiten  een vaarroute)  en de nodige  geluidsignalen blijven geven .
 •     Eventueel  een noodhaven zoeken.
 •     Voor een zeilboot , overwegen om op motor te varen (de motor moet sowieso gebruiksklaar zijn).
 •     Nakijken of de grabbag en het reddingsvlot gebruiksklaar is .

Opgelet :
 in sommige gebieden,  zoals de Westerschelde,  kan  het verboden zijn om  bij  slechte zichtbaarheid zonder radar te varen.
Op de binnenwateren is het gebruik van de radar verboden omdat de meeste jachten niet beschikken over een gekeurde rivierradar en of een gekeurde bochtaanwijzer en de schipper geen radarpatent heeft ( is verschillend van een radarbrevet ).

Toptip :
Zorg ervoor dat je specifieke regels van het varen bij slechte zichtbaarheid kent (regel 19 van het IAR) alsook de lokale reglementen van jouw vaargebied

Commentaar of vragen hierover mail mij op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct bv

Eddy Coenen

Overleiestraat 104
8530 Harelbeke

info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief