Gesleept worden in geval van nood ?

In geval van nood kan de "internationale berging conventie" van kracht zijn.


Als je met je boot (plezier of beroeps) in nood verkeert, kan de persoon of het schip dat je komt helpen (slepen , assistentie verlenen , advies geven … )  dit beschouwen als een vorm van berging en beroep doen op de internationale conventie ivm berging op zee en een bergingsloon eisen.  Deze vergoeding kan oplopen tot meer dan de helft van de waarde van je schip ( inclusief de inhoud).

Wat kan het kosten ?
De waarde van het bergingsloon wordt bepaald door :
•    de waarde van het geborgen goed,
•    de risico’s die ze hebben genomen,

•    de inspanningen die ze hebben geleverd ( manschappen en materiaal ).
De bewijslast dat het om een “berging” en niet om een “sleep” gaat ligt bij de berger.  Deze zal moeten kunnen aantonen dat de schipper geen controle meer had over zijn schip en dat door de tussenkomst van de berger, de schade vermeden of beperkt werd.
Als je moet geholpen worden, is het aan te raden om  steeds op voorhand een prijs af te spreken. Als dit niet mogelijk is wegens de dringendheid of de complexiteit  kan  men  best beroep  doen op de Lloyd's Open Form ( klik hier voor een exemplaar ).
Het Lloyd's Open Form contract ontwikkeld door Lloyd's of London is een internationale overeenkomst voor de eenmaking van sommige regels inzake bijstand en berging op zee. Deze overeenkomst  werd van kracht in  1996 en ondertekend door  bijna twintig partijen. (reders, kapiteins, bergingsmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, overheden, enz )
Voorwaarden van de Lloyd’s Open Form :
•    no cure - no pay:  als de berging niet slaagt, wordt er niets betaald.
•    er mag geen voorafgaande overeenkomst bestaan tussen de eigenaar en de berger
•    het moet betrekking hebben op vaartuigen op zee .

Reddingsdiensten
Veel landen hebben een reddingsorganisatie  met vrijwilligers die je komen helpen in geval van nood . ( vb RNLI – SRNM – KNRM – VBZR ) . Ze geven uiteraard voorrang  aan  het redden van mensenlevens , maar zullen het materiaal proberen te redden in de mate van het mogelijke . Deze organisaties vragen meestal maar een “ donatie “ of een lidmaatschap of een kleine vergoeding.
Controle behouden :
Probeer aan te tonen dat je wel hulp kon gebruiken maar dat je de controle over je schip niet verloren had door :
•    Je eigen sleeplijn te gebruiken
•    Aan boord te blijven en de nodige hulp en instructies te geven bij de reddingsoperatie
•    Als je gesleept wordt , instructies te geven over snelheid en  bestemming  
•    Een  logboek bij te houden met de afspraken en gebeurtenissen
•    Met de andere partij per VHF te communiceren op kanaal 16  zodat er ( hopelijk ) getuigen zijn .
Deze elementen zullen in jouw voordeel spelen als er een rechtszaak komt over het bergingsloon.

Lees ook:  Slepen en gesleept worden wat kost het en wat zijn de gevaren?

 Commentaar of vragen hierover mail ons op nautinstruct@gmail.com

Nautinstruct BVBA

Eddy Coenen
Lange straat 50
8620 Nieuwpoort
info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief