Logo2015 pms Gif 250

 

 

news archive title

hou mij op de hoogte

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Handige checklijsten om niets te vergeten ( vooral bij noodgevallen )

Deze checklijsten moeten gepersonaliseerd worden  aan de situatie van elk schip

Voorbereiding

 • Plaats bepalen op kaart ( Is de plaats aanbevolen / toegelaten / verboden ? )
 • Is de aard van de zeebodem geschikt om te ankeren ?
 • Zijn we goed beschut tegen wind en stroming?
 • Zijn we goed beschut tegen golfslag van voorbijvarende schepen ?
 • Lengte ankerketting berekenen ( > 4 x diepte voor ketting – > 6 x voor touw )
 • Wat is de evolutie van het getij?  Maximum en minimum waterdiepte uitrekenen voor lengte ankerketting om zeker niet aan de grond te geraken
 • Wat zijn de weerverwachtingen ( verandering windsterkte en richting )
 • Draaicirkel (zwaairuimte) controleren t.o.v het land en andere boten
 • Ankerbol klaar maken

Ankeren 

 •  Ankerbol hijsen ( of ‘s nachts het ankerlicht aansteken )
 •  Controle plaatsbepaling met GNSS en peiling . 
 •  Dieptepeiling doen
 •  Anker klaar te maken
 •  Werking ankerlier testen
 •  Anker laten zakken tot boven het water
 •  Boeg in de wind en/of stroming zetten
 •  Schip stoppen
 •  Anker laten zakken en langzaam achteruit drijven of varen.
 •  Houdkracht van anker controleren.
 •  Om het uur , positie , diepte , windrichting , windsterkte , barometer in logbook noteren
 •  Observeer elke verandering van wind of stroming en staat van de zee.
 •  In principe moet er altijd iemand aan boord wacht houden

Schip verlaten of overnachten

 •  Bevestiging van plaatsbepaling.
 •  Na 30 minuten controle van plaatsbepaling door GPS en peilingen (regelmatig herhalen )
 •  Ankeralarm op GNSS aanzetten.
 •  In principe moet er altijd iemand van wacht aan boord blijven.

Tips

 •  Zeker zijn dat de laatste schakel van de ankerketting verbonden is met de boot
 •  Laatste schakel van ketting met de boot verbinden dmv een touw ( om te kunnen doorsnijden in geval van problemen )
 •  Winchhendel ter beschikking hebben om het anker manueel te kunnen lossen in geval van nood
 •  Motoren laten draaien tijdens het zakken of ophalen van het anker.

Anker ophalen

 •  Motor starten
 • Richtlijnen aan bemanningslid op de boeg geven
 • Bemanningslid geeft instructie aan de stuurman om de spanning van het ankerketting weg te nemen
 • Anker hijsen als er geen spanning is op de ketting
 • Opletten voor de drift als het anker losgekomen is !
 • Opletten met het anker binnenhalen voor beschadiging aan de boot
 • Ankerbol verwijderen
 • Plaats verlaten

Opmerkingen :

Bij verslechtering van het weer , overwegen om de baai te verlaten