Logo2015 pms Gif 250

 

 

news archive title

hou mij op de hoogte

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Handige checklijsten om niets te vergeten ( vooral bij noodgevallen )

Deze checklijsten moeten gepersonaliseerd worden  aan de situatie van elk schip

Te doen bij slechte zichtbaarheid : 

 • Reddingsvesten aandoen
 • Snelheid aanpassen
 • Navigatielichten opzetten (werking controleren )
 • Waterdichte deuren/schotten sluiten
 • Positie bevestigen en op kaart plotten
 • Positie controleren met dieptelijnen
 • Radarreflector hijsen of actieve radarreflector inschakelen
 • Bemanning aan dek om te luisteren naar geluidsignalen van andere boten
 • Automatische piloot uitschakelen en handmatig sturen
 • Radar aanzetten en laten gebruiken door iemand met de meeste radarkennis
 • VHF uitluisteren (VTS – Kustwacht of havenfrequenties)
 • VHF gebruiken om zijn posities , koers , snelheid en bestemming te melden en eventueel en info te vragen ( vb bij oversteken van een vaargeul )
 • Draagbaar marifoon aan de stuurstand houden als back up
 • Mistsignalen geven ( varend op motor = 1 x lang om de 2 minuten )
 • Zo vlug mogelijk wegvaren uit scheepvaartroutes ( minder diep water opzoeken )
 • Positie met dieptelijn controleren
 • In een vaargeul, goed stuurboord wal houden
 • Eventueel voor anker gaan ( geluidsignaal - 5 seconden  bel om de minuut)
 • Eventueel een noodhaven zoeken
 • Opm :R19 : Bij slechte zichtbaarheid heeft niemand voorrang ! Bij twijfel schip stoppen